Nr: 103 din: 19 Iunie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG183300711/26.10.2018 emisă de FGCRIFN IFN SA aferentă proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice de gospodărire comunală și întreținerea spațiilor verzi din comuna Podu Turcului județul Bacău”

Print Friendly, PDF & Email