Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 135 din: 29-12-2020
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comune Podu Turcului, precum și stabilirea indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Podu Turcului, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 134 din: 29-12-2020
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în comuna Podu Turcului, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 133 din: 29-12-2020
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3891/24.06.2019 către d-l deputat Floroiu Ionel a spațiului în suprafață de 23,03 mp aparținând Pieței agroalimentare Podu Turcului, pentru organizarea și funcționarea cabinetului parlamentar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 132 din: 29-12-2020
privind prelungirea contractuluide dare în administrare cu titlu gratuit nr. 6445/24/9507/2014 pentru imobilul tip contrucție în suprafață de 200,00 m.p. unde funcționeazăSubstația de Ambulanță Podu Turcului din cadrul Serviciului Județeande Ambulanță - Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 131 din: 29-12-2020
privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren din tarlaua nr.91 cu suprafața de 1,00 ha, având număr cadastral 1051, în vederea intabulării în cartea funciară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 130 din: 29-12-2020
privind acordarea unui ajutor financiar dnei. Caramalau Maricica

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 129 din: 29-12-2020
privind rectificarea nr. 6 a bugetului local pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 128 din: 29-12-2020
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Podu Turcului, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 127 din: 06-11-2020
privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Podu Turcului ca membrii în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Podu Turcului, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 126 din: 06-11-2020
privind alegerea Viceprimarului Comunei Podu Turcului

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 7
Rezultate 62
1 2 3 7
Go to Top