Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre

Nr: 17 din: 31-03-2021
privind acordarea unui ajutor financiar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 31-03-2021
privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Comunei Podu Turcului și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Podu Turcului

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 31-03-2021
pentru aprobarea modificării Statului de funcții prin transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, ca urmare a promovării în grad imediat superior celui deținut de 7 funcționari publici

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 31-03-2021
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr.2 și 3 din 06.01.2010 către dl. Oprișan Mihai Nelu și dl. Manca Mihail - preot Parohia 2 Cabesti

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 31-03-2021
pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 40/2016 privind darea în folosința gratuită a unor imobile proprietate privată a Comunei Podu Turcului către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” Bacău - Garda de Intervenție Pompieri Podu Turcului, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 31-03-2021
privind aprobarea investiției și solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA - IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru proiectul „Dotarea căminului cultural din localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău cu echipamente specifice”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 31-03-2021
privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, raportat la standardele de cost prevăzute de HG nr.426/2020, pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 31-03-2021
privind alegerea președintelui de ședință

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 28-01-2021
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 conform Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” aprobat prin HCL nr. 60/28.12.2018 și acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 28-01-2021
privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 8
Rezultate 79
1 2 3 8
Go to Top