Hotărâre

Nr: 21 din: 21-04-2021
privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din cadrul Liceului Tehnologic „Alegandru Vlahuță” din comuna Podu Turcului, jud. Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 20 din: 21-04-2021
privind aprobarea bugetului local al comunei Podu Turcului pentru anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 21-04-2021
privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021, la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 21-04-2021
privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2021, la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 31-03-2021
privind acordarea unui ajutor financiar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 31-03-2021
privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Comunei Podu Turcului și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Podu Turcului

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 31-03-2021
pentru aprobarea modificării Statului de funcții prin transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, ca urmare a promovării în grad imediat superior celui deținut de 7 funcționari publici

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 31-03-2021
privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere nr.2 și 3 din 06.01.2010 către dl. Oprișan Mihai Nelu și dl. Manca Mihail - preot Parohia 2 Cabesti

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 13 din: 31-03-2021
pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 40/2016 privind darea în folosința gratuită a unor imobile proprietate privată a Comunei Podu Turcului către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Mr. Constantin Ene” Bacău - Garda de Intervenție Pompieri Podu Turcului, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 31-03-2021
privind aprobarea investiției și solicitării unei scrisori de garanție de la FNGCIMM SA - IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru proiectul „Dotarea căminului cultural din localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău cu echipamente specifice”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 9
Rezultate 83
1 2 3 9
Go to Top